Jak instalovat MS SQL Server 2005 Express Edition


Pozor : !! Podporu této Express Edition v Claviu jsme ukončili v prosinci 2015 !! Náhradou zdarma je MySQL.


  1. Stáhněte si potřebné soubory z http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/download ( stáhněte si jak samotný server, tak i SQL Server Management Studio Express )
  2. Spusťte instalaci ( není problémová pokud nemáte předtím nainstalované BETA nebo PRE verze )
  3. Po instalaci spusťte nejdříve SQL Server Configuration Manager, kde povolte službu SQL Server Browser, která umožňuje síťové připojmení, a nastavte ať se spouští automaticky. Dále je ještě zapotřebí v SQL Server Network Configuration - Protocols for SQLEXPRESS povolit protokol TCP/IP
  4. V konfiguraci SQL Serveru vyhledat Dynamics Ports a tento povolit jako TCP ve Windows Firewallu. (tento port pak napsat do CLAVIUS.INI)
  5. Na závěr v sekci SQL Server 2005 Services zrestartujte obě služby ( SQL Server a SQL Server Browser )
  6. Do ConnectStringu se píše jako server např. takto : SRVNAME\SQLEXPRESS ( nestačí pouze jméno serveru !!! )
  7. Na stanicích zatím necháváme staré ODBC drivery pro SQL 2000 Server
  8. SQL Express má paměťové omezení ( využije max. 1 GB RAM ), a omezení velikosti databáze ( max. 4 GB ), jádro SQL serveru je jinak totožné !!!

Instalace Clavia na něm ( pouze rozdíly od MS SQL plné verze ) :

  1. SQL Express nepodporuje tzv. JOBS, je nutno do CLAVIUS.INI uvést AGENT=OFF; , aby se vytvářely fulltext indexy (slova)
  2. Instaluje se tzv. AGENTSQL, který má za úkol dělat zálohy, kopírovat je na síť, a umí udržovat připravený záložní server !!! Kopírují se pouze dva soubory do složky kde běží LWWW a do AgentSql.ini se zapisují potřebné informace, hlavně kdy má proběhnout kompletní záloha a kam, rozmezí tvorby LOG souborů …

Související informace : Základní informace o MS SQL server 2005 Express Edition, Jak nainstalovat Clavius pro MS SQL


ZPĚT na hlavní stránu Otázky a připomínky : info@lanius.cz