Změna rozlišování jednotlivých autorit pomocí záhlaví v přístupových rejstřících

  Tento dokument je primárně určen pro rozlišování autorit při komunikaci s autoritními záznamy v NK, jeho doporučení je však možno využít i jinde.

  Popisuje princip rozlišení dvou autorit, u kterých jsou známy pouze základní informace (příjmení, jméno), nikoliv letopočty. NK s ohledem na katalogizační pravidla přestala používat pole identifikace (200s). Zde bylo možné rozlišovat autoritu doplňkovou informací uváděnou v záhlaví (zahradník, knihovník, fyzik atd.). Na své schůzce se zpracovateli autorit se NK rozhodla řešit rozlišení autorit pomocí čísla autoritního záznamu. Toto řešení nepovažuji za vhodné. I když technicky splní svůj účel, nepřináší mnoho pro praxi. V přehledech autorit (jak pro katalogizátory, tak pro čtenáře) vznikají záznamy rozlišené buď nic neříkajícím číslem, případně na první pohled nerozlišitelné vůbec. To tehdy, když číslo autority není na přehledu uváděno. V každém případě je nutné před zapsáním autora procházet jednotlivé autority a určovat, která autorita je ta pravá.

  Přes mou osobní schůzku v NK jsem neuspěl s návrhem převést informace rozlišující autority z pole 200s (nevyhovující pravidlům) do národního pole 9XX. Proto je nutné použít pro řešení této situace v Claviu nově vzniklé interní pole IDAa. Toto pole se do NK nepřenáší. Znamená to ovšem, že každá knihovna bude tuto situaci řešit opakovaně sama.

Popis použití interního pole IDAa :

  Toto pole slouží k rozlišení autorit u kterých nejsou známy další údaje (především data) . Zabraňuje vzniku shodných textů v přehledu autorit. Pole je určeno pro vnitřní potřebu a neovlivňuje katalogizační pravidla. V podstatě slouží jako náhrada již nepoužívaného pole 200s. Jeho vyplněním se rozšíří text v přehledu autorit. Pokud pole začíná hvězdičkou, nebude rozšíření uváděno ve sloupci Autor v přehledu titulů dokumentů. Neuvidí jej tedy uživatelé vyhledávání, neobjeví se na přírůstkovém seznamu atd. Text v přehledu autorit se však přenáší do polí intelektuální odpovědnosti (pole 75X) a předmětových hesel (pole 65X) záznamu dokumentu. Tato informace je však interní. Např. v Unimarcu se vliv pole IDAa nijak neprojevuje.

  V případě stažení autority z NK, která obsahuje pouze základní informace o záhlaví a text v přehledu autorit by byl shodný s již existujícím záznamem, dojde k automatickému vyplnění pole IDAa číslem stahovaného autoritního záznamu. Před číslem je předřazena hvězdička a jedná se tedy pouze o interní rozlišení shodných autorit. Katalogizátor však může pole přepsat nějakým „lidským“ rozlišujícím textem.

Pozn.: V tomto dokumentu se uvádí formulace „text v přehledu autorit“ na zdůraznění faktu, že se jedná o interní zobrazovanou informaci a nikoliv o oficiální záhlaví autority, přestože je právě slovem „Záhlaví“ na formulářích Clavia uváděna.

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz