Knihovní systém Clavius - Postup přechodu na interní formát MARC21


Postup převodu na MARC21 s kontrolováním (a pro SQL verze)

Jako součást před převodních příprav je potřeba určitě provést :

Vlastní převod:

CLAVIUS spouštějte na fyzickém disku, nejlépe na serveru, kde je ostrá složka CLAVIUS. Pracujeme zde s velkými daty a v případě práce po síti operace trvají neúměrně dlouho.
DATA.UNI - je automaticky vytvořená složka, ve které zůstávají data Clavius ve formátu UNIMARC a i po dokončení převodu může zůstat nějaký čas zachována jako záloha a pro kontrolu.
NAMARC21 - je pomocná složka (standardně pod složkou CLAVIUS) ve které probíhá převod, po dokončení převodu a kontrole správnosti může být smazána.

1) Aktualizovat původní Clavius na poslední verzi a zazálohovat.(volba kompletní záloha)

2) Do složky CLAVIUS stáhnout z DISKET složku NAMARC21 (DISKETY\0OSTATNI\NAMARC21) se všemi soubory
   - složka obsahuje mnoho souborů a jeden (NKPAUT.TAG) je velmi rozsáhlý pro stahování po pomalé lince. Doporučujeme mít svoji lokální kopii, ale pravidelně ji aktualizovat.

 Do souboru CLAVIUS.INI doplnit řádky:

POLEZANRU=REJ
JAZYK041=ON
ZEME044=ON

Nezapomenout vypnout a zapnout clavius aby se změny v clavius.ini použily.
 

Tyto řádky nemusíte doplňovat pokud knihovna bude katalogizovat v plnohodnotném MARC21 (katalogizačně zkušená knihovna pracující s originálními pole MARC21 - používající "vědeckou" úroveň formulářů). Více zde (prosím prostudujte).

3) Spustit Clavius a poté ve FOXÍKU ( volba Pomůcky - Ladící funkce - Foxík ).
   Spustit převod příkazem

    DO NAMARC21

   Při dotazu vybrat volbu negenerující slova, počkat až převod doběhne a ukončit Clavius.
 

Při vlastním převodu spouštějte Clavius z fyzického disku.

4) Při novém spuštění Clavia je možné vyvolat testovací variantu verze MARC21 (Systém - Servis dat - Testovací verze MARC21).

Zadejte zde svou dočasnou licenci k programu (Pomůcky - Licence).

Po jejím spuštění provést následující úkony:
- přiřadit dokumenty (úrovně) uživatelům
- doladit formuláře
- doladit lístky (DEFTYPV,DEFPROCL)
- v DEFTYPV promazat řádky s tagovým výstupem UNIMARC
- upravit zakázkové procedury v LISTPROC
- doladit sestavy (nenulové)
- doladit přebírání dat (DEFZSRV),
 upravit Pomůcky> Nastavení externích zdrojů:
  - Formát MARC21 místo AUTO
  - pokud je UNICODE=ON tak:
         - pro řádku Stahování autorit : báze AUT změnit na AUT-UTF a zaškrtnout formát UTF
         - pro řádky Přebírání záznamů z NK báze NKC na NKC-UTF a SK ČR  báze na SKC-UTF a zaškrtnout formát UTF


- znovu nastavit filtr pro přebírání záznamů.

V testovacím převodu není funkční (naplněna) záložka Svazky. Není nutné ji kontrolovat, neboť se převodem nemění.

Pokud jsou upravovány (nenulové) sestavy, nebo soubor procedur LISTPROC, je nutné zachovat i původní funkčnost (pro variantu UNIMARC). 

Zkontrolovat zda-li se přeneslo nastavení vyhledávaných fondů (horní rolovátko vyhledávání). Pokud ne překopírovat tabulku DEFDRUHD ručně.

Úpravy testovacího převodu MARC21 a běžné činnosti v Claviu mohou běžet současně. V ostrém Claviu je nutné vyvarovat se změn konfigurace (přidávání nových uživatelů, nových druhů dokumentů atd.). Testovací převod (bod 3) je možné opakovat.

Ostrý převod (dokončení převodu)

Pokud děláte ostrý převod ve stejném dni jako pokusný a mezi pokusným a ostrým se nezměnila ostrá (katalogizační) data začněte rovnou bodem 2.

1) Provést zálohu Clavius

2) Vypnout klasický WWW katalog (LWWW) pokud je knihovna REKS centrum (jinak je nebezpečí že někdo vkládá data)

3) Spustit Clavius (z fyzického disku ) a poté ve FOXÍKU ( volba Pomůcky - Ladící funkce - Foxík ).
   Spustit převod příkazem

    DO NAMARC21

   Při dotazu vybrat volbu generující slova.

   Pozor změna změny!

  V případě pokud to systémové nastavení dovolí následuje dotaz na kompletní převod (včetně přehrání ostrých dat).

   Pokud zvolíte ANO a vše dobře dopadne, je možné, až převod doběhne ukončit systém Clavius.a pokračovat až bodem 7.

   Pokud se otázka neobjeví (nejsou vhodné systémové podmínky), nebo zadáte odpověď NE, pokračujte následujícími body.

   Počkat až převod doběhne, ukončit systém Clavius..


4) Nahrát převedená data do ostrého Clavia

a) variantu použiji pokud jsou ostrá data na SQL
- zastavit webové katalogy (pokud je Carmen, zastavit Tomcat).
- do složky CLAVIUS nahrát program NASQL.EXE
- otestovat funkčnost NASQL.EXE (spojení na SQL server atd.)
- spustit vlastní exportování dat na SQL - soubory DEF2SQL.BAT pro konfiguraci a DATA2SQL.BAT pro data

-uvedené soubory by měly být "připraveny" ve složce NAMARC21\NASQL, překopírujte je do složky CLAVIUS

b) variantu použiji pokud jsou ostrá data v DBF (není používáno SQL)
Standardně jsou data nahrána ihned po převodu (nemusíte již nic dělat).

Pokud je chcete nahrát dodatečně, můžete tímto postupem

 - Spustit Clavius a poté ve FOXÍKU ( volba Pomůcky - Ladící funkce - Foxík ).
   Spustit nahrávání příkazem

    DO ALL2DBF IN NAMARC21

  Clavius ukončit.

6) V ostrém Claviovi do souboru CLAVIUS.INI doplnit řádku: MARC21=ON
 spustit ostrý Clavius a ve foxíku zadat příkazy:

7) otestovat Clavius
- rozchodit MARC21 verzi LWWW - stačí znovu spustit

- rozchodit MARC21 verzi CARMEN - zde je nutné před znovu spuštěním v souboru  CARMEN\user.properties upravit (doplnit) řádku :
carmen.marc21=true

Následně definitivně zkontrolovat

- data
- ukázka katalogizačního lístku (promazat listproc)
- seznam uživatelů - přidělené dokumenty (u malých knihoven nastavte obecnou úroveň)
- editační formuláře - stránky - editační prvky
- filtrování vyhledávání - vyhledávané položky - počáteční filtry
- nastavení lístků - editační formuláře - tiskové výstupy
- tiskové výstupy - pouze nenulové
- znovu nastavit filtr pro přebírání záznamů.

 V paměťových proměnných zkontrolovat případně upravit proměnnou x1KukTituPole i x1KukAddPole (Pomůcky - Definiční proměnné - záložka Stanice ) pro pole MARC21, případně podle vzoru v disketách verze M21. 

Pokud bude využívána záložní Unimarc varianta (Systém - Servis dat - Záložní verze Unimarc ) je nutné provést tyto příkazy :
   -Systém - Servis dat - Záložní verze Unimarc (objeví se červená obrazovka)
   - Pomůcky - Ladící funkce - Oprava struktury dat
   - Systém - Obnova indexů

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz