Automatizovaný přenos údajů čtenářů z externí databáze

  Ke knihovnímu systému Clavius lze poměrně jednoduše doplnit externí program (můstek) pro pravidelný jednosměrný přenos údajů čtenářů z jiné externí databáze, např. ze studijního systému nebo databáze občanů vašeho města a podobně. Ze strany dodavatele externího systému ( zdroje dat ) je třeba buď dodat exportní program, který se připojí k jejich systému a vyexportuje data do některého standardního formátu ( souboru např. DBF, XML, TXT oddělené středníky, apod. ) nebo dodat připojovací údaje přímo k jejich databázi, je-li touto databází některá z platforem podporovaných Claviem ( MS SQL, MySQL ), stačí samozřejmě read-only přístup.

  Knihovna nám spolu s dodavatelem externího systému specifikuje pole, která chce do Clavia přenášet a u každého určí, do které položky tabulky čtenářů se mají údaje ukládat ( taková pole pak nemá cenu v Claviu vůbec editovat - lze nastavit, že budou jen vidět a nejdou měnit - typicky jméno, adresa bydliště, apod. ). Dále mohou existovat pole, která se mají z externího systému 1x prvně naimportovat, ale dále nebudou opakovaně přepisována ( např. e-mail, pokud si čtenář může zvolit jiný, jen pro komunikaci s knihovnou ). Samozřejmě musíte ( resp. správce DB ) v externí databázi najít a určit jednoznačnou položku, podle které se budou údaje pravidelně synchronizovat ( např. nějaké osobní číslo, login, apod. ). Z externí DB do Clavia může být přenášen i údaj o nějakém společném identifikačnímu průkazu, který pak lze ve výpůjčním protokolu Clavia využít, splňuje-li určité podmínky ( bude-li údaj o průkazu importován, zjednoduší a zpřesní to výběr čtenáře, hlavně při prvním příchodu do knihovny ).

  Měla-li již knihovna naplněnu svoji databázi čtenářů a pokud v ní již není vyplněna ona jednoznačná synchronizační položka, může být po prvním spojení databází potřeba výjimečně sloučit záznamy stejných čtenářů jinak ( typicky přes jméno a datum narození - na to existuje nástroj ve výpůjčním protokolu Clavius v menu Systém-Servis dat-Slučování čtenářů ).

  Pravidelná synchronizace údajů je technicky zajištěna voláním synchronizačního programu (můstku), nejčastěji z plánovače úloh na Windows serveru knihovny. Můstek má 2 nezávislé části : první stahující data z externí DB do nějakého souboru, druhou přidávající data do databáze čtenářů ( tuto 2. část píše vždy firma LANius s.r.o., právě podle dohodnutých pravidel, zmíněných výše ). Výhodou této volnější vazby je nezávislost na momentální funkčnosti spojení k externí DB ( i pokud spojení nebo externí DB zrovna nejde, je možné registrovat nové čtenáře, tedy alespoň takové, jejichž údaje byly přeneseny kdykoli před výpadkem spojení k externí DB ). Výjimečně je možné iniciovat přenos i okamžitě, interaktivním spuštěním můstku.

  Údaje uživatelů, kteří zatím do knihovny nikdy nepřišli, bývají v databázi pro knihovníky skryty do tzv. archivu údajů ( doporučujeme, není to ale nutné - tento archiv má smysl použít, je-li počet celkem importovaných osob výrazně vyšší, než počet čtenářů knihovny ). Po zaregistrování osoby do knihovny jsou její údaje vyjmuty z archivu do běžné části databáze, kterou knihovníci běžně vidí. Výhodou je, že obsluha pracuje jen se záznamy registrovaných čtenářů a "nepletou" se jí vizuálně v Claviu záznamy osob, které do knihovny zatím nechodí ( jejich údaje jsou jen připraveny k případnému budoucímu využití ). Výjimečně se knihovník může podívat i do celého archivu, má-li na to právo ( archiv lze zaheslovat - to je i výchozí stav ). Je-li používán průkaz společný se systémem externí DB, vytažení z archivu proběhne velmi jednoduše : jen načtením tohoto průkazu a potvrzením, že tato osoba bude čtenářem.

  Vytvoření takového můstku je placenou službou. Cena se odvíjí hlavně od složitosti připojení k externí DB, oceňuje se individuálně podle složitosti zadání.

 Aktualizováno 3.8.2011 : Nově si můžete sami importovat čtenáře dávkově, a to spuštěním Clex.exe IMPCTEN <importovanýSoubor.DBF> - provede import čtenářů bez dotazů, příp. duplicity automaticky přepisuje, resp. pokud již existují některá čísla čtenářů, přepisuje pouze ty sloupce, které existují ve vstupním DBF souboru, ve sloupcích neexistujících ve vstupním souboru ponechává jejich původní obsah.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz