Samoobslužné půjčovací zařízení s dotykovou obrazovkou ( "SamoPujc" )

Windows jsou součástí dodávky zařízení, a to hlavně kvůli běhu Clex.exe s parametrem SAMOPUJC ( licence na tuto část je součástí prodeje zařízení od firmy LANius ) a pomocných utilit.
Nemá-li zaniknout záruka, nepředpokládá se spouštění jiného SW ani změny konfigurace Windows zákazníkem (knihovnou) s výjimkou připojení do jejich sítě !
K připojení na Clavius doporučujeme využít tzv. FILESYNC. Klávesnice a myš není součástí ( možno připojit jen při konfiguraci sítě, nepřipojovat při běžném používání "SamoPujc" čtenáři ! ).

Po zapnutí by obsluha měla vyčkat na nastartování "SamoPujc", během startu k němu nesmí čtenář, mohl by jít do Windows. Též při chybě sítě/serveru ap. vyskočí chyby - pak nepouštět čtenáře.

Vypínání : buď tlačítkem na zařízení nebo jej můžete skrýt a vypínat po načtení speciálního průkazu s tímto právem ( viz konfigurace níže ). Nebo připojením klávesnice jen za účelem vypnutí.

Pro běžnou konfiguraci a testy využijte běžně spuštěný clex.exe - nastavte hlavně úzký tisk a oddělení.
Předpokládá se nastavení oddělení, na kterém zařízení fyzicky je. Nebo pro něj můžete vytvořit nové oddělení např. "SamoPůjč", potřebujete-li nějakou výjimku nastavitelnou jen na celé oddělení.

Teprve když vám clex.exe na samopůjčovacím PC běžně půjčuje, tiskne, mailuje .., pak zkoušejte "SamoPujc" ! :

Možné konfigurace pomocí Clavius.ini :
SP_ADMIN=<čísla čtenářů adminů oddělená čárkou> - tito čtenáři mohou navíc vypnout PC nebo jen program - např. SP_ADMIN=10,10764
SP_PIN=OFF - pro načtení výpůjček nemusí čtenář zadávat svůj PIN ( stejný jako je PIN pro web )
SP_MINPIN=<číslo> - minimální povolená délka PINu
SP_DOTAZY=ANO - veškeré dotazy které má knihovna nastavené
SP_REG=OFF - není kontrolována platná registrace čtenáře
SP_REG=<číslo> - kolik dnů musí mít ještě platnou registraci, aby si mohl samoobslužně půjčovat

V případě potřeby reinstalace Windows je třeba nastavit :
- automatické přihlášení do Windows ( Win+R : netplwiz.exe či control userpasswords2 ) a připojení do sítě knihovny
- běžné softwarové vypnutí Windows po stisku tlačítka na zařízení, případné usínání nastavte jako kompletní vypnutí PC
- drivery pro všechna zařízení ( hlavně eGalaxTouch - potlačí vysouvací panely + zakázat v něm RightClick )
- nainstalovat ze složky pod Claviem INSTALL\RUNTIME\dhtmled.msi
- potlačit veškeré hlášky Windows ( aktualizace, defender, atd. )
- automaticky skrývat hlavní panel ( lištu programů dole čili TaskBar ), klasické nastavení barev, optimalizace na výkon
- rozlišení obrazovky 1024 x 768 ( vyšší rozlišení můžete využít jen pro testování - uvidíte vstupní pole )
- do složky StartUp ( Po spuštění ) dát start a Clex.exe s parametrem SAMOPUJC a CLnordic.exe ( ve variantě RFID Nordic )

Při nové instalaci : složka SAMOP nebo SAMOPE patří pod Clavius, složka CLnordic většinou pod C:\ + kopie pod INSTALL

Nejčastější použití spolu s RFID čtečkou Nordic ( černou destičkou či "ploutvičkou" ) - nesouvisí přímo se "SamoPujc" :
- v Clavius.ini je třeba mít řádku např. CKZESOUB=C:\CLnordic\CLnordic ( a ve StartUp spouštět C:\CLnordic\CLnordic.exe )

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz