Připojení k MySQL po Windows 10 April Update 2018


  Po nainstalování April Update 2018 se z Windows 10 nejde připojit přes ODBC k MySQL serveru, pokud je Clavius spouštěn ze síťového sdílení přes SMB 1.0 ( hlásí chybu TCP/IP ). Možná řešení :

1) Odinstalujte April Update 2018 z Windows 10

2) Použijte nejnovější Clavius, spouští exe ze složky TEMP ( ale např. dispec.exe už nevyvíjíme )

3) Na serveru zapněte SMB 2.0 ( máte-li jej vypnuté ) a na problémové stanici s Windows 10 vypněte SMB 1.0, např. v PowerShellu jako správce : Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
 - tedy pokud SMB 1.0 běželo, což lze předtím ověřit příkazem "Get-SmbServerConfiguration" - pokud ano, mělo by se zobrazit toto :

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz