Hlavní vlastnosti SQL varianty knihovního systému Clavius

Obecně

 Knihovní Systém Clavius je možno použít ve dvou variantách. S použitím SQL databáze, nebo bez ní. Varianta kdy není použita SQL databáze a systém pracuje jen s DBF tabulkami je doporučována pouze pro knihovny s fondem do 50 tis svazků. U větších fondů nelze zaručit bezproblémový běh systému a bezpečnost dat. Výjimečně lze DBF variantu s větším objemem dat použít u organizací s malým provozem a sítí o maximálně třech stanicích. Pro regionální knihovny, které provozují Clavius na svém serveru i pro malé knihovny (tzv. Clavius REKS) je SQL varianta nezbytná.

Spolehlivost dat

- při bezchybném chodu serveru se data nemohou poškodit, odpadá tudíž časté a zdlouhavé obnovování indexů - léčení. Nehrozí žádné poškození datových souborů při násilném restartu pracovních stanic. Pokud je zálohován server proti výpadku proudu nepoškodí se data při výpadku proudu na ostatních stanicích.

Bezpečnost dat

- data jsou na serveru uložena v nepřístupném formátu pro běžné “zájemce” se znalostí práce na PC. Přístup k nim je blokován na úrovni systému a bez znalosti jména báze a přístupových hesel je prakticky nemožné data poškodit či zkopírovat. Přístup k údajům v rámci systému Clavius (např. osobní data o čtenářích) lze tak účinně chránit i proti přístupu neautorizovaných pracovníků knihovny.

Propojitelnost

- možnost automatického bezobslužného propojení a tím i “zrcadlení” programů a sestav mezi jednotlivými pracovišti a pobočkami.

Propustnost

- datové přenosy na síti vzrůstají s počtem současně pracujících stanic. Architektura client-server se vyznačuje minimalizací těchto přenosů a tím i neklesajícím výkonem - rychlostí reakce systému s přibývajícím počtem stanic.

Použitelné databáze

Tento dokument spravuje : Jan Klůfa


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz