Nový Z39.50 server knihovního systému Clavius (projekt Zoe)

Základní informace :

Modul Z39.50 server zajišťuje vystavení fondu Vaší knihovny pomocí celosvětově používaného komunikačního protokolu (norma ISO 23950) pro vyhledávání a přejímání bibliografických záznamů a autorit do databází ostatních knihoven.

Hlavní účel a využití :

Knihovny mající ve svém systému klienta protokolu Z39.50 mohou při vkládání nebo editaci bibliografických záznamů dokumentů nebo autorit prohledat a přebírat záznamy Vaší databáze titulů uložených v systému CLAVIUS prostřednictvím sítě internet. Z39.50 server může zajistit snadné a plnohodnotné zapojení knihovny do Jednotné informační brány (JIB). Z39.50 server zde umožňuje odlišným informačním zdrojům vystupovat pod jednotným uživatelským rozhraním.

Technické vlastnosti :

Z39.50 server podporuje 3. verzi protokolu Z39.50 a českou implementaci Bath profil.
Z39.50 server je provozován v prostředí Win32 serverů (Windows 2008 a novější) nebo serverů LINUX.
Z39.50 server podporuje na výstupu MARC-formáty (UNIMARC, MARC21).

Další nové vlastnosti :

Možnost komfortního nastavení parametrů serveru pomocí konfiguračního XML souboru.
Úplně nová komfortní statistika využití Z39.50 serveru formou webových stránek.
Podpora serverů LINUX.

Ceny modulu podle velikosti fondu knihovny : viz Interaktivní ceník

Související informace : Dostupné Z39.50 servery ve světě a v ČR, Postup instalace Z39.50 serveru

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz