Webový dispečink internetu


Základní charakteristika

 • Jedná se o nový modul - webovou aplikaci.
 • Nástupce původního modulu Dispečink studovny.
 • Lze používat jen s SQL verzí Clavia (zatím s MySQL).
 • Nový webový dispečink internetu je napsaný v jazyku PHP.
 • Instalace je možná na server s IIS nebo Apache.

Při zachování většiny původních funkcí obsahuje novinky :

Lepší propojení s databází systému Clavius :

 • Návštěvy viditelné v informacích o čtenáři ( výpůjční protokol ).
 • Využívá nastavení z oddělení, jejich vztahů a dalších vybíraných poplatků.
 • Poplatky vygenerované v dispečinku možno zaplatit i přes výpůjční protokol.

Vylepšení v ovládání a designu

 • Individuální nastavení rozložení ikonek stanic podle oddělení.
 • Přesednutí čtenáře na jinou stanici během pobytu na internetu.
 • Možnost využití externího blokovacího programu pro zablokování konkrétních stanic.
 • Moderní sestavy vygenerované v PDF a připravené k okamžitému tisku.

 

              

 

Tento dokument spravuje : Standa Bambula


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz