Příprava objednávek do stavu "čeká na vyzvednutí čtenářem"

Oba WWW katalogy Clavia umožňují nastavit zadávání objednávek dokumentů ( ze skladu, z volného výběru, z jiného oddělení, atd. ), zkrátka si čtenář objedná připravení dokumentu k výpůjčnímu pultu a knihovník toto zařídí ( ten se o objednávce může dozvědět e-mailem nebo vytištěním objednávek speciálním programem odber.exe, běžícím většinou trvale ve skladu ).

Po té, co knihovník objednaný dokument vyhledá ( může vzít i jiný exemplář stejného titulu ), donese jej k výpůjčnímu protokolu a načte režimem Výpůjčky-Připrav obj. ( Volba se v menu objeví, spouštíte-li clex.exe na konkrétním PC s parametrem PRIPRAV nebo máte-li v Clavius.ini řádku PRIPRAV=ON. Lze zvolit i kolik dní bude objednávka čekat, např. pro tři dny spouštějte clex.exe PRIPRAV 3 nebo pro všechny stanice mějte v Clavius.ini řádku PRIPRAV=3. Počet dnů čekání odložení z volného výběru lze též nastavit v kategorii výpůjčky v položce DefKVypu.OdlozDnu ) :

Po načtení přineseného dokumentu tímto režimem se provádějí podobné operace jako při vyřízení rezervace, tj. může se vytisknout lístek se jménem čtenáře vkládaný do knihy, může se mu odeslat e-mail či SMS o připravené objednávce, atd. Teprve od tohoto okamžiku může čtenář očekávat, že je pro něj dokument připravený k vyzvednutí, po načtení průkazu čtenáře se objeví upozornění na připravené objednávky ( v červené řádce nahoře ).

Všechny objednávky je možné též najít a jejich stav zjistit v režimu Výpůjčky-Informace o rezervacích, zde zvolte možnost (o) Objednávky.

Pozn. : Původně bylo objednávání zamýšleno pouze pro objednávky ze skladu, proto se do 9/2015 spouštěl clex.exe s parametrem SKLAD a v menu se volba jmenovala "Ze skladu". Nicméně objednávat lze cokoli, proto byla od 10/2015 volba v menu Výpůjčky přejmenována na "Připrav obj." a parametr nebo řádka v Clavius.ini je nově PRIPRAV ( kvůli kompatibilitě zatím funguje i původní SKLAD, ale není již doporučeno to používat ).

Od 31.3.2016 : Potřebujete-li mít volbu Připrav obj. pod menu Soubory, dejte do Clavius.ini řádku PRIPRAVS=ON nebo PRIPRAVS=<číslo> ( počet dnů, kolik bude objednávka čekat ).

Od 2.11.2018 : Vstup do okna se loguje a lze jej zaheslovat ( právo přidělit jen některým knihovníkům na některých odděleních ), viz menu Systém-Nastavení-Hesla a práva uživatelů.

Od 18.11.2019 : Do položky DEFKVYPU.NEVOPLUS lze zadat částku, kterou připočte při nevyzvednutí objednávky k původnímu dluhu ( v Systém-Nastavení-Ostatní kategorizace - v řádkách běžných kategorií výpůjček ).

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz