Prohlášení k ochraně osobních údajů


  Vážení uživatelé našich knihovních systémů LANius a Clavius. Dovolujeme si připomenout naše stanovisko k evidenci rodných čísel :

  Vyplňování rodných čísel ( dále jen RČ ) v obou našich systémech LANius a Clavius NENÍ a nikdy NEBYLO povinné. Díky jeho výhodám jej však knihovny hojně využívaly, na základě tlaku na omezení jeho používání však doporučujeme evidovat jen rok nebo datum narození čtenářů.

  Za LANius s.r.o. ing. Jiří Šilha a ing. Ivan Černý

Doplněno 19.6.2001 : Knihovní systém LANius od verze 3.20 umožňuje přesunutí dat neaktivních čtenářů do tzv. archivu. Jednoduchým způsobem tak můžete z běžné evidence do archivu přesunout např. všechny čtenáře, kterým k určitému datu vypršela poslední platná registrace. Data z tohoto archivu jsou potom přístupná jen po zadání zvláštního hesla, bez něj není možné je z knihovního systému získat.

Doplněno 25.6.2002 : Verze 3.30 knihovního systému LANius umožňuje nastavit výpůjční protokol tak, že bude evidován jen datum narození čtenáře. Navíc lze nově do čtenářské karty zadávat čtyř až šestimístný PIN čtenáře, který bude použit pro ověření čtenáře ve WWW katalogu ( konto, rezervace ).

Doplněno 10.6.2003 : Archivace čtenářů v nové verzi 3.40 knihovního systému LANius umožňuje identifikující údaje čtenáře zcela vymazat a to i bez zpětného narušení statistik.
Poznámka : Tuto funkci i výše zmíněné doplňky má již delší dobu i knihovní systém Clavius.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz