Nová katalogizační pravidla RDA v systému Clavius

Podmínkou je aktuální verze Clavius s formátem MARC21 !

Jak to funguje :

Po instalaci nové verze Clavius s podporou RDA se Vám při startu katalogizačního modulu nabídne okno obsahující možnost vyplnění data zahájení používání pravidel RDA pro monografie ve Vaší knihovně. Dokud datum nevyplníte, bude se toto okno objevovat při každém startu modulu katalogizace.
Jestliže pravidla zatím nebudete používat nebo je nechcete používat vůbec, uveďte datum 1.1.2016 (nebo libovolné vyšší). Tento datum lze pak ještě kdykoliv změnit.
Jakmile datum vyplníte např. 1.5.2015, bude systém Clavius od tohoto data nově vložené záznamy ukládat s nastavením podle pravidel RDA. Záznamy zapsané před tímto datem budou naopak podle původních pravidel AARC2. Všechny tyto starší záznamy se nekonvertují a zůstávají v původní podobě podle AARC2.

Naše doporučení :

Pro většinu knihoven doporučujeme počkat cca 1 měsíc na ověřenou a dokonalejší podporu pravidel RDA. Domníváme se, že katalogizační praxe dle nových pravidel bude vyžadovat určité úpravy a změny a ty se promítnou i do systému Clavius zhruba v tomto časovém horizontu. Nové záznamy podle RDA budete moci stahovat a využívat s tím, že bude potřeba upravit vlastní texty v polích.  

Odborné informace :

Souborný katalog ČR deklaroval, že bude do konce roku 2015 přebírat záznamy i podle pravidel AACR2.
Pro zjednodušení správného vyplňování některých polí formátu MARC21 existují zástupné pole formuláře.
Je možné nadále vyplňovat podpole 245h např. pro staré tisky či rukopisy.

Princip zápisu Unifikovaných názvů do Clavia :

 

 Oficiálně v M21

 Clavius

 Dokument bez autora  pole 130  pole HLZ, s 1. indikátorem U (Unifikovaný název)
 Dokument bez autorů, obsahuje více anonymních děl  pole 730  pole VDZ, s 1.indikátorem U (Unifikovaný název)
 Unifikovaný název je spojen s hlavním autorem  pole 1XX (100,110,111) a pole 240  pole JMNh
 Unifikovaný název je spojen s dalšími autory *  pole 7XX, s 2.indikátorem 2 (Analytické záhlaví)  pole JMNv nebo
 pole VDZ s 2.indikátorem 2 **

*Poznámka : záznam obsahuje více děl jednoho nebo více autorů, autor díla není zapisován jako hlavní autor atd.

**Poznámka : v Claviu možné obě varianty, lze je kombinovat

Pole 740 a pole 765 se v Claviu zapisují v souladu s pravidly NK ČR.

Použití pole JMN (Clavius) :

- pole JMNh (Jméno/název) v sobě sdružuje informaci z pole 1XX (Hlavní záhlaví) a pole 240 (Unifikovaný název díla).
Pomocí něj je dílo přesně určeno.
Při importu je z MARC21 automaticky vytvořeno, při exportu se automaticky opět vytváří oficiální pole 1XX a pole 240.

- Ruční zápis pole JMNh :
do prázdného pole zapíšeme Unifikovaný název a stiskneme klávesu F6. Systém doplní jmennou (autorskou část) z pole HLZ (Clavius), oficiálně 1XX (M21)
Dále doplní informaci o jazyku díla (podpole l). Poté pokračujeme standardním způsobem, stiskem klávesy F9 vyvoláme Autority a příslušnou vyhledáme, převezmeme z NK nebo založíme ručně a uložíme. Jsou nabízeny pouze Autority typu Jméno/Název - viz Rozšířené možnosti výběru zobrazování ve slovníku Autorit.
Klávesou F9 se vrátíme zpět do katalogizace dokumentu.
Poznámka : Nezapíšeme-li Unifikovaný název (stiskneme -li F6 v prázdném poli JMN) je jako Unifikovaný název použit text z pole 245a (hlavní název).

Princip zápisu copyrightu © a phonogramu ℗  :

- Copyright © je nyní možné u roku vydání (pole m264c) zapisovat pomocí přepisu (C).
Přepis je automaticky převeden na příslušný znak ©.

- Podobně je nyní možné zapisovat phonogram ℗ pomocí přepisu (P). Lze použít pouze je-li zapnuta podpora UNICODE.
Pak je přepis automaticky převeden na příslušný UNICODE znak ℗. Pole se jeví jako šedé, je editovatelné pouze přes volbu Dlouhý text.

Pozor ! Starší Windows v Internet Exploreru (a tudíž i na vkládacím formuláři) neumí znak phonogramu ℗ zobrazit.

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz