RFID (Radio Frequency Identification) - naše řešení

Nově informace najdete na  https://www.laniusrfid.cz !

 

 

Obecné informace

Radiofrekvenční systém identifikace je moderní technologie identifikace objektů pomocí elektromagnetických vln. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto načtených dat k následnému zpracování.

Před třemi desetiletími si evidenci pomocí čárových kódu nedokázal nikdo ani představit a přesto je to dnes již naprosto běžná technologie, která se využívá i v mnoha dalších oblastech než kam byla původně určena.

RFID tagy mají oproti štítkům s čárovým kódem několik zásadních výhod. Štítek s čárovým kódem musí být umístěn na viditelném místě pro čtecí zařízení a tím je zároveň vystaven vlivům poškození - odtržení, poškození, teplotní vlivy, povětrností vlivy. RFID tagy lze také umístit do značeného dokumentu tak, aby nebyl těmto vlivům vystaven a tím je několikanásobně odolnější oproti štítku s čárovým kódem.

Největší výhody RFID tagů jsou dvě. Za prvé je to možnost pomocí čtecího zařízení načíst najednou velké množství tagů na větší vzdálenost (u technologie UHF až 5 metrů). Za druhé je to možnost zápisu či změny informací přímo do RFID tagu.

Oblasti využití v knihovnictví

Námi použité technologie

Postup zavedení technologie RFID

1. nákup a nalepení tagů
2. přenos čísla čárového kódu do tagu - dělá se pomocí námi vyvinutého programu, je možno použít samostatné PC bez připojení ke Claviu
3. nutné organizační a instalační úpravy výpůjčních míst - žádné knihy nesmí ležet v blízkosti čtecích antén, je nutné odstínit pult od čtenářské fronty
4. umístění antén do vchodu případně na ochranné rámy
5. nastavení Clavia pro technologii RFID
6. zahájení výpůjčního procesu s využitím RFID včetně ochrany fondu
7. využití technologie pro revizi
8. možnost jednoduchého hledání pomocí ručního asistenta
9. využití technologie pro samoobslužné půjčování/vracení

Odkazy : Reference řešení RFID od firmy LANius

Tento dokument spravuje : Miloš Novotný


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz