Rodinné vazby ve výpůjčním protokolu Clavia

Výpůjční protokol Clavius již déle umí evidovat tzv. rodinné vazby mezi čtenáři. Mimo samotné evidence pak můžete mezi členy stejné rodiny využít některé funkce. Nastavení (zapnutí) provádíte v okně vyvolaném z menu Systém-Nastavení-Hlavní síťová nastavení, vpravo nahoře zaškrtávátkem [x] Rodinné vazby. Možnosti využití pak nastavujete v okně, které se zobrazí po stisku tlačítka [...] :

Možné funkce jsou popsány v obrázku výše. Pokud vypnete zaškrtávátko [x] urči podle pohlaví čtenáře, lze pozici v rodině libovolně pojmenovat např. Hlavní / Člen ( Podřízený, ap. ), ale pro účely toho textu budeme používat výchozí Rodič / Dítě. Doporučujeme ale nechat zapnuté konkrétnější pojmenovávání podle pohlaví.

Pokud jste si zaškrtávátko [x] Rodinné vazby zapnuli, na kartě čtenáře se za jeho číslem objeví políčko "Vázán na" určené k zadání čísla rodiče ( myslí se číslo čtenáře, pod kterým je rodič již evidován ). Vždy tedy začněte zapsáním rodičů a teprve pak zapisujte děti. Na 1 rodiče tak může být vázáno více dětí. Pokud jsou evidováni 2 rodiče, nastavte jim vzájemnou vazbu ( číslo jednoho zadejte k druhému rodiči a naopak ) :

Nová přihláška čtenáře do 15 let na A4 (smlouva) pak umí tyto vazby využít a automaticky doplnit rodiče ( zákonného zástupce ) :

Kde jinde hledat informace : Podrobný popis změn ( hledejte slovo "rodin" )

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz