Vystavení vašich záznamů na Internetu

  Nemáte-li pevnou linku Internetu nebo nechcete-li z jiných důvodů mít WWW katalog u vás, nabízíme vám možnost vystavení vašich dat na Internetu u nás na serveru, tzv. OFF-LINE katalog. Vystavit vaše záznamy dokumentů či analytických informací ( zařídit WWW katalog ) můžeme z knihovních systémů Clavius i LANius ( podobně jako při běžném WWW katalogu u vás v knihovně ).

  Chcete-li si prohlédnout některý z takto OFF-LINE vystavených katalogů knihoven, podívejte se na stránku odkazů na WWW katalogy našich zákazníků ( zde jsou na konci - s poznámkou : starší kopie dat ).

Hlavní rozdíly mezi OFF-LINE a ON-LINE vystavením vašich záznamů na Internetu :

  Zde nabízené OFF-LINE vystavení záznamů - WWW katalog u nás na serveru :
Předpoklady :
- nejčastěji jednou za cca 3 měsíce nám pošlete zálohu svých dat, v Claviu volbou Data ( napoprvé Kompletní )
  ( nejlépe přiložíte-li soubor zálohy k mailu nebo pošlete přes úschovnu, případná zaslaná média nevracíme ! ,
  předmět napište např. Posíláme zálohu dat k aktualizaci našeho WWW katalogu na http://knihovny.net/zcg )
- průběžně hradíte fakturovanou částku podle počtu vystavených záznamů a délky vystavení, viz ceník služeb
- vaši databázi vystavujeme tak jak ji dostaneme, případné nastavování ( části fondů, lístky, .. ) se provádí u vás
Výhody :
- vhodné pro menší knihovny, které nemají pevnou linku Internetu ( ta stojí měsíční poplatek dle rychlosti )
- nepotřebujete od nás ani licenci na modul WWW katalog, o funkčnost vystavení vašich dat se staráme my
- máte na Internetu fond vaší knihovny ( pouze počty evidovaných kusů, nikoli momentální vypůjčenost )

  Běžné ON-LINE vystavení záznamů - WWW katalog přímo ve vaší knihovně :
Předpoklady :
- tzv. pevná linka Internetu vedoucí přímo do vaší knihovny ( trvalé připojení k Internetu )
- jednorázové zakoupení modulu WWW katalog Clavius nebo LANius od naší firmy ( software od nás )
- jeho instalace na PC s Windows zapojené přímo do vaší lokální počítačové sítě ( většinou v budově knihovny )
Výhody :
- vhodné pro větší knihovny, které již mají pevnou linku Internetu, za katalog neplatíte žádnou pravidelnou částku
- je možné vidět okamžitou vypůjčitelnost dokumentů přehledně ze všech automatizovaných oddělení a poboček
- čtenář může zjišťovat připravenost svých rezervací, informace o jeho v výpůjčkách, v Claviu si je prodlužovat ..
- v Claviu lze nastavit možnost jednoduchého objednávání MVS jinou knihovnou ( bývá ve veřejných knihovnách )
- záznamy dokumentů či analytických informací mohou být ( ale nemusí ) ihned po vložení viditelné na webu
- WWW katalog je u vás, nejde-li někdy spojení, mohou hledat alespoň čtenáři u vás ( v Intranetu knihovny )

  Pro doplnění uvádíme i možnost OFF-LINE vystavení mimo vaši knihovnu či naši firmu :
- nestačí vám pouze webhosting pevných HTML stránek či ASP/PHP hosting, je třeba spouštět naši aplikaci
   ( z hlediska složitosti instalace je to obdoba instalace WWW katalogu přímo u vás, viz předpoklady, ... )
- jak se kopie dat dostane z vašeho běžného serveru (kam ukládáte), na ten WWW server je vaše záležitost
- z hlediska instalace a nutnosti zařídit kopírování dat se tedy jedná o nejsložitější variantu, nedoporučujeme

  Ve všech variantách vystavení platí naše doporučení, jak zajistit návštěvnost vašich stránek a katalogu : odkaz na WWW katalog uveďte na pevné informační vaší knihovny ( jejich vytvoření a vystavení není součástí naší nabídky ).

Kde jinde hledat informace : Popis WWW katalogu, Ceník HW a služeb

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz