Postup vytvoření naplánované úlohy ve Windows 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016..

  1. Spusťte správce serveru například pomocí pravého tlačítka myši na volbě v menu Start Tento počítač
  2. Vlevo v rozvíracím seznamu vyberte volbu Konfigurace a dále viz obrázek 1.

Následuje zadání parametrů nové úlohy viz následující obrázky :

Pozor, na Windows 2008 server musí být uživatel lwww členem skupiny Backup operators.

Na konci potvrdíte uložení nastavení pomocí OK a zadáte heslo uživatele pod kterým bude úloha spouštěna.

Související informace : Nastavení IIS ve Windows 2008,2012,2016, Nastavení IIS ve Windows 7,8,10, Zákaz usínání PC

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz