Knihovny v České republice
( Libraries in The Czech Republic )
   Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích   
 
© I.Černý & JVK Č.B.

>> Knihovny na Slovensku

  
Univerzitní knihovny ( Universities ) OPAC

Knihovna Akadenie věd ČR
( Library of Academy of Sciences )
ALEPH
BRNO
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
( Janáček Academy of Music and Performing Arts )
ALEPH
Knihovny Masarykovy univerzity v Brně
( Libraries of the Masaryk University in Brno )
VuFind
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
( Mendel University of Agiculture and Forestry )
Portaro
Univerzita obrany v Brně
( University of Defence in Brno )
Portaro
Ústřední knihovna Vysokého učení technického
( University of Technology in Brno )
ALEPH
Veterinární a farmaceutická univerzita
( Univ. of Veterinary and Pharmaceutical Sciences )
Portaro
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Knihovny Jihočeské univerzity České Budějovice
( Libraries of the South Bohemia University )
ALEPH
HRADEC KRÁLOVÉ
Knihovna Univerzity Hradec Králové
( Library of the University in Hradec Kralove )
ARL
LIBEREC
Knihovna Technické univerzity v Liberci
( Library of the Technical University in Liberec )
Portaro
OLOMOUC
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
( Library of Palacky University in Olomouc )
ARL
OPAVA
Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě
( Silesian University in Opava )
Tritius
OSTRAVA
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
( University Library of the University of Ostrava )
ALEPH
Ústřední knihovna VŠB-Technické univerzity
( Central Library of the Technical University )
Portaro
PARDUBICE
Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
( Library of the University in Pardubice )
Portaro
PLZEŇ
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity
( Library of the University of West Bohemia in Plzen )
ALEPH
PRAHA
Česká zemědělská univerzita v Praze ( SIC )
( Czech University of Agriculture in Prague )
ALEPH
Knihovna Policejní akademie České republiky
( Police Academy of the Czech Republic )
VuFind
Knihovny Akademie múzických umění v Praze
( Academy of Performing Arts in Prague )
Tritius
Knihovny ČVUT v Praze
( Czech Technical University in Prague )
ALEPH
Knihovny Univerzity Karlovy
( Libraries of the Charles University )
Primo
Metropolitní univerzita, o.p.s.
( Metropolitan University Prague )
Tritius
Ústřední knihovna VŠCHT Praha
( Institute of Chemical Technology )
VuFind
Vysoká škola ekonomická v Praze ( CIKS )
( University of Economics in Prague )
ALEPH
Vysoká škola finanční a správní
( University of Finance and Administration )
Portaro
ÚSTÍ NAD LABEM
Vědecká knihovna Univerzity J.E.Purkyně
( J.E.Purkyne University Research Library )
ARL
ZLÍN
Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
( Library of the Tomas Bata University in Zlin )
VuFind

Nové odkazy a změny posílejte sem ! Aktualizováno : 16.03.2024