Postup převodu dat nové REKS knihovny používající Clavius (LANius)

Má-li knihovna LANius, převeďte jej nejprve na Clavius, známý postup je stručně zde :
1) Přenesení kompletní složky LANius do pomocné složky např. PREVOD\LANIUS + indexace
2) Instalace lokálního Clavia z disket do složky PREVOD\CLAVIUS (katalogizace,výpůjčák a převodník)
3) Spuštění převodníku LAN2CLAV s tím, že se nastaví hlavně lokace u periodik, kompletů a brožur
4) Spuštění katalogizace Clavius a kontrola převodu zejména lokace u periodik, kompletů a brožur

 1. Přípravné práce na datech kmenového fondu SQL Clavius (příprava REKS)
  1) Update Clavia po internetu v kmenové složce Clavius SQL
  2) Pomůcky>Základní údaje o knihovně>Ikona nový = přidání nové knihovny pomocí průvodce
  3) Průvodce upraví definiční tabulky pro novou definovanou knihovnu a přidělí ji její ID (0 pokud je první)
  4) V Pomůcky>Nastavení>Uživatelé definovat další uživatele a určit správce REKSu

 2. Přípravné práce na připojovaných datech Clavia malé knihovny
  1) Pokud má knihovna ve fondu naimportované knihy VF s přír. čísly + 5.000.000, ve foxíkovi čísla změnit
  na původní bez 5 miliónů, aby se propojily výpůjčky na svazky kmenového fondu regionální knihovny :
  USE SVAZKY
  REPL PCISLO WITH STR(VAL(PCISLO)-5000000,12) FOR BETW(VAL(PCISLO),5000000,5999999)
  USE
  2) Výstupy>Export dat>Knihy vyexportovat všechny svazky knih, ale bez výměnných souborů do ISO.
  Například podle lokace (Lokace kromě VF) nebo rozsahem př. čísel (přírůstkové.číslo mezi 1 - 7000)
   
 3. Vlastní připojení dat (práce v SQL Claviu regionální knihovny)
  1) Nejprve nastavte v Definičních proměnných tématiku pro REKS.
  2) Přihlásit se do Clavia jako REKS knihovna jejíž data chci importovat.
  3) Pomocí Systém>Import>Knihy naimportovat svazky ze souboru ISO. Zapnout Titulování bez kontroly ISBN.
  4) Je nutné zkontrolovat u všech periodik včetně Ev. Listů lokaci, jenž budou mít v společné bázi
  5) Připojení periodik : dejte ve Foxíku ( přihlášeni na REKS knihovnu ) :
     do ADDEXTPE with "C:\PREVOD\CLAVIUS\DATA" , "<lokace>"
   
 4. Před připojením výpůjčního protokolu je často třeba změnit původní čísla čtenářů
  V připojovaných DBF datech malé knihovny změňte písmeno oddělení - spusťte v nich CLEX.EXE a v režimu
  "Systém-Nastavení-Oddělení a jejich vztahy" přepište písmeno oddělení na nové, použité v cílovém SQL Claviu
  Většinou se k původním číslům čtenářů přidává předčíslí které je pro čtenáře definováno v REKSu
  Například rozsah v REKS pro připojovanou knihovnu je 200000-209999
  Vlastní připojení výpůjček proveďte pomocí CLEX.EXE PRIPOJ <oddělení> <cesta-k-pův.Claviu> +200000
  Za parametrem PRIPOJ lze nově napsat nejen písmeno oddělení a cestu k připojovaným databázím, ale
  nově i další parametr např. +200000, o kolik mají být upravena připojovaná čísla čtenářů ve všech tabulkách
  ( tento parametr musí být číslo začínající + nebo - ).
  Aby fungovaly původní průkazy čtenářů je třeba zařídit pomocí "Systém-Nastavení-Význam čárových kódů" !
  Např. pro původní čtenáře 1 až 9999 přečíslované o +200000 na knihovně připojené s IDknihovny 0
  v tomto okně nastavte jako první řádku : 7000000 , 7009999, 6800000, -- , 0
  ( od čísla na průkazu chceme odečítat 7000000 snížených o 200000, tj. tak vzniklo těch 6800000 )

 5. Další nastavení SQL Clavia po převodu
  1) Zjistit a uložit poslední přírůstkové číslo knih a periodik + poslední čárový kód a uložit jej do NEWID
  2) Ručně appendovat UBYTKY.DBF do SQL tabulky UBYTKY a nezapomenout doplnit IdKnihovny
  3) Nastavit fond pro rezervace ( pokud knihovna používá plnohodnotný REKS tj. terminálový přístup )

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz