Nahrání nové verze knihovního systému Clavius přes Internet

Kdy uvažovat o "Update přes Internet" : Pokud nová verze přináší novou vlastnost nebo nějakou opravu, kterou očekáváte. Předtím vám doporučujeme si přečíst popis novinek a vlastností nové verze na stránkách technické podpory.

Tato činnost je primárně určena pro autorizované servisní body ! Nemáte-li ale výrazně starší verzi (několik let) a máte-li obecnější počítačové znalosti, můžete si asi většinou troufnout provést update sami :

 1. Zajistěte, aby na žádném PC v síti nebyl spuštěn žádný modul systému Clavius.
 2. Pracujte na počítači na kterém je pokud možno rychlé připojení k serveru i k Internetu.
 3. Spusťte modul katalogizace a přihlaste se jako správce systému ( výchozí heslo je spravce ).
 4. V menu Systém zvolte volbu Zálohování dat a proveďte kompletní zálohu na disk.
 5. Ve vodorovném horním menu Pomůcky zvolte volbu Update přes Internet.
 6. Následuje varování, že spouštíte režim určený pro servisní body, potvrďte jej pomocí OK.
 7. Pak se spustí speciální aplikace provádějící vlastní update, Clavius se sám ukončí.
 8. Po dokončení update (vpravo nahoře je nápis Hotovo) stiskněte Enter, okno po chvíli zmizí.
 9. Spusťte modul katalogizace knihovního systému Clavius aby proběhly příp. změny struktury.
 10. Spusťte výpůjční protokol knihovního systému Clavius aby proběhly příp. změny struktury.
 11. Další spuštění modulů pak již bude standardní, můžete začít pracovat s novou verzí Clavia.
 12. Teprve nyní mohou Clavius začít používat na ostatních PC v síti či na pobočkách apod.
Pokud aktualizujete SQL verzi systému Clavius, měli byste též v bodu 9 provést z menu Pomůcky, z podmenu Ladící funkce ještě volbu Oprava struktury dat. Jen u některých nových verzí se spustí sama. Přitom může být požadováno přehlášení s právy správce databáze. Pokud si nejste zcela jisti, zda tato práva máte nebo toto přehlášení znáte, proveďte tuto volbu ( Pomůcky - Ladící funkce - Oprava struktury dat ) preventivně i ještě před vlastním update, tj. po úspěšném zálohování.

Souvislost nové verze a předešlých úprav systému, nejčastěji pro vás upravených výstupních šablon : I když je to velmi málo pravděpodobné, je teoreticky možné, že po nasazení jakékoli nové verze v ní nebudou původním způsobem fungovat úpravy udělané v minulosti přímo pro vaši knihovnu. Vyzkoušejte a zkontrolujte tato místa v aplikaci, pokud byste nebyli spokojeni, budete muset požádat o servisní zásah. Typickým příkladem úprav jsou v minulosti zkopírované výstupní šablony ( poslední znak názvu šablony není číslice 0 ). Takové úpravy nelze v našem vývojovém středisku vyzkoušet a s novou verzí odladit, protože je zde nemáme, jsou pouze u vás.

Máte-li též modul WWW katalog ( Lwww ), nejnovější verzi si stáhněte z této adresy. Ukončete jej již před update, po něm zaměňte Lwww.exe a znovu nastartujte.

Pokud se vám při update cokoli nepodaří ( resp. body 5 až 10 ) a update zůstane nedokončený, budete pravděpodobně muset kontaktovat autorizovaný servisní bod. Doporučené postupy komunikace najdete zde. Nebo zkuste restartovat PC či server a postup opakovat, ale bez bodu 4, tj. hlavně si nepřepište poslední dobrou zálohu !

Právo na nové verze : Aplikace provádějící vlastní update kontroluje, zda máte na novou verzi nárok. Ten máte při běžném nákupu ( nestanoví-li smlouva jinak ) 5 let od zakoupení prvního modulu Clavia nebo následně po zaplacení udržovacího poplatku.

Související informace : Udržovací poplatek (za update)Výpočet ceny updateVysvětlivky k ceníkům, Stránka o servisu.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz