Seznam novinek klasického WWW katalogu Clavius

29.12.2016 Automatické obálky z obalkyknih.cz používají běžně API 3.1. Použití starého původního API lze vynutit řádkou AOBALKA=OLD v Lwww.ini.
22.01.2016 Na lístcích volitelně ukazuje kolikrát byl titul půjčen, chcete-li to aktivovat, musíte nastavit ručně v DefProcL položku VYBRANO=1.
18.01.2016 Není-li přednastaven počet dnů pro hledání novinek ( řádkou NOVINKY=číslo v Lwww.ini ), určuje jej v malých knihovnách automaticky ( volí postupně 14, 30, 60, 90, 120, 180, 365 ) tak, aby při hledání nabídnutého počtu dnů vždy něco našel.
01.01.2016 Automatické obálky z obalkyknih.cz podporují API 3.1. Je-li v Lwww.ini START=3 nebo více, dělá se i Failover ( automatické obálky na neaktualizovaném katalogu budou funkční jen do konce roku 2016 !!! ).
18.12.2015 Volbou DD=<výraz> v Lwww.ini lze určit, co se zobrazí místo sloupce Dok, výraz se vyhodnocuje nad tabulkou výsledků, je v ní pár sloupců z tab. TITULY.
15.10.2015 Pokud je v Lwww.ini řádka např. CLZAL=00:30, spustí v tento daný čas Clavius.exe s parametrem ZALOHA ( zálohování dat ).
19.09.2015 Pomocí tabulky DefMax lze omezit počet rezervací na jednoho čtenáře ( to může navíc platit i různě pro různé skupiny dokumentů ).
14.08.2015 Nově se čtenáři mohou standardně přihlašovat i pomocí svého e-mailu ( nemusí si pamatovat číslo svého průkazu, chcete-li to potlačit, zadejte do Lwww.ini MAILAUTH=OFF ).
18.06.2015 Stránky pro zadání jednoduchého dotazu nově zobrazují vztah, kterým se hledá ( začíná / obsahuje, ap., chcete-li to potlačit, zadejte do Lwww.ini ZOBRVZTAH=OFF ).
05.02.2015 Lwww.exe nově umí nový typ objednávání dokumentů, nazývaný "objednej odložení", resp. službě říkáme odložení z regálu.
29.01.2015 Je-li v Lwww.ini řádka DOHLEDAVEJ=ZAČÍNÁ, dohledává vztahem "obsahuje slova začínající", jinak vztahem "obsahuje slova".
22.01.2015 Je-li v Lwww.ini řádka MAILAUTH=ON a čtenář má zadáno více e-mailových adres ( oddělují se pak čárkou či středníky ), může se nově autentikovat zadáním libovolného z e-mailů
( k tomu musí samozřejmě souhlasit i jeho PIN či RRMMDD ).
10.12.2014 Podporuje nehledání novinek podle NovinkaD u svazků určité lokace nastavitelné v DefWeb.NeNovLok.
19.11.2014 Katalog Clavius umí zobrazovat sečtenou statistiku dat Clavius+Carmen, dostanete se na ní pod stránkou běžných statistik ( dole v Další možnosti : Včetně Carmen ).
10.10.2014 Možnost přeskoku mezi detaily vyhledaných záznamů pomocí šipek nad lístkem.
02.10.2014 Maily odcházejí i v HTML formátu pokud obsahují <HTML a <BODY> tzn. lze posílat graficky propracované maily.
09.09.2014 Je-li v Lwww.ini řádka VSE_PREZ=ON, ukazuje vše prezenčně.
28.08.2014 Druh dokumentu EE (E-knihy) je při vyhledávání vždy skrýván.
10.07.2014 V režimu Informace o čtenáři jsou též zobrazovány e-výpůjčky z katalogu Carmen.
27.06.2014 Je-li čtenář registrován ve 2 knihovnách (ReKS) se stejným e-mailem i PINem, po autorizaci zobrazí konto naší knihovny ( preferuje záznam čtenáře v knihovně, v jejímž webu jsem ).
20.05.2014 Je-li vyplněná SVAZKY.DISLOKACE, je zobrazena místo LOKACE pod lístkem v tabulce svazků.
05.04.2014 Existuje nová funkce ?smstat na zobrazení statistik využití SMARTkatalogu, př.: https://knihovny.net/l.dll?smstat
12.02.2014 Po uložení rezervace případně sdělí, měl-li to již půjčené.
21.01.2014 MVS knihovny si ve web-REKSu mohou půjčovat bez registrace.
29.11.2013 Podobné tituly rozlišuje i podle různé položky TITULY.JAZYK.
15.10.2013 Vložení zcela nového titulu v REKSu lze nově povolit pouze z určitých IP adres.
09.08.2013 Pokud je vyplněno DEFLOK.KDE, nebude již při rezervacích nabízet zároveň oddělení, kde je svazek půjčen.
17.05.2013 Je-li nalezeno více titulů, lze jimi po kliku na lístek listovat v pořadí, v jakém byly předtím v přehledu výsledků.
14.04.2013 Je-li v Lwww.ini řádka MISTO=ON nebo NAKL=ON, lze nově též podle těchto sloupců řadit, pod tabulkou klikem na šipku v záhlaví.
15.02.2013 Rezervace zobrazuje také jen z oddělení dle DEFWEB.ZOBR_VYP.
25.01.2013 Do seznamu novinek se zařazují tituly podle data v nové položce k tomu určené. Nově se standardně počítají metodou : ukáže tituly, které mají nový datum titulu, nebo tituly, které mají nově svazek.
06.12.2012 Umí generovat i rejstříky z autoritních údajů a pro jiné typy slovníků lze generovat webové rejstříky.
28.11.2012 Je-li v Lwww.ini řádka X00SIRKA=číslo nebo X00VYSKA=číslo, pak se jsou obrázky zobrazeny v takto zadané šířce či výšce.
13.11.2012 Půjčená prezenční výpůjčka jakmile je vracená již neblokuje vytváření rezervace přes webové rozhraní.
10.10.2012 Podpora pro novou aplikaci Smartkatalog určenou pro mobily a tablety s OS Android a iOS.
22.09.2012 Opravu údajů čtenáře, tj. EDIT=... lze omezit jen pro některé čtenáře, řádkou EDIT_CTPODM=podmínka na tabulku CTENARI.
09.09.2012 Zcela přepracována rutina na odesílání mailů na SMTPserver, již nemá limit na max. 20-ti znakový SMTPlogin nebo SMTPheslo, je-li nutné přihlašování k poštovnímu serveru.
27.07.2012 V přehledu výsledků přejdeme na lístek klikem do libovolného místa řádky ( doposud šlo kliknout jen na název ).
17.07.2012 V lístku (rozpisu) autority lze kliknout na její záhlaví, tím se pokusí najít dokumenty od této autority.
06.07.2012 Je možné zakázat rezervace čtenářům, kteří dluží nějaké poplatky ( více než částku nastavenou v Lwww.ini řádkou DLUZINAD=číslo ).
16.03.2012 Můžete povolit i přihlašování čtenářů, kteří jsou přesunuti do archivu ( DOVOLARCHIV=ON ).
29.11.2011 Čtenáři se nově mohou autorizovat svojí e-mailovou adresou a PINem, pokud to dovolíte v Lwww.ini volbou MAILAUTH=ON.
19.10.2011 Řádkou AKTUALDNU=číslo do Lwww.ini můžete přednastavit počet dnů platnosti rezervace ( při AKTUALDNU=-1 nebude datum předvyplněné ).
02.10.2011 Lze jednodušeji omezit dokumenty, které bude možné rezervovat ( nastavuje se to podmínkou v DEFWEB.REZ_PODM ).
03.09.2011 Lze omezit dokumenty, na které vaše knihovna přijímá od jiných knihoven žádanky MVS ( nastavuje se to podmínkou v DEFWEB.MVS_PODM ).
01.08.2011 Máte-li zavedeny objednávky a existuje-li v Lwww.ini řádka OBJ_DATUM=číslo, při odesílání objednávky se objeví i políčko na datum "Na kdy připravit :", které je pak uvedeno v e-mailu objednávky, který vám chodí.
15.07.2011 Do každé dynamické stránky lze vložit pod záhlaví text, který bude uveden jen na ní. Identifikátor tohoto textu, který použijete v Lwww.ini, je uveden ve zdrojovém kódu stránky pod řádkou "EOZ".
01.06.2011 Zda se obrázky z pole X00 zobrazují v lístku nebo mimo něj lze u každého nově určit pomocí nových indikátorů tohoto pole.
07.03.2011 Podle ročního období automaticky přepíná všechny vzorové CSS styly, je-li v Lwww.ini řádka CSS=AUTO a ve složce img všechny soubory.
18.01.2011 Kalendárium lze kombinovat se zadáním dalších údajů, vložte je do políček kombinovaného dotazu a stiskněte tlačítko Kalendárium.
16.10.2010 Je-li v Lwww.ini řádka TJAZYK=ON, zobrazí na konci tabulky výsledků vyhledávání i jazyk titulu ( 3-písmennou zkratku ).
17.09.2010 Umožňuje externí autorizaci čtenáře voláním externího programu realizujícího ověření proti jiné databázi nebo proti jiné webové službě.
19.06.2010 Při zadávání rezervace je za zaškrtávátkem každého oddělení uvedeno, kolikrát je tam titul rezervován.
17.05.2010 Podle nových položek DEFPROCL umí změnit design polí lístku ( TUCNE=1 -> tučné, KURZIVA=1 -> kurzíva, VETSI=1 -> větší, BARVA anglicky např. red, blue, green, yellow, white, black nebo hexadecimálně v RGB tvaru uvozená mřížkou, např. #00C0FF ).
06.04.2010 Možnost zobrazovat v lístku počet kolikrát byl již dokument půjčen např. "Bylo půjčeno 9x". ( do DEFPROCL definujte funkci ByloPujc() ta vloží text do lístku, chcete-li uvádět i "Bylo půjčeno 0x", volejte ByloPujc(.t.) )
05.02.2010 Je-li v režimu čtenářského konta nějaký půjčený dokument, na který jsou další rezervace, označí jej znakem R a pod tabulkou vysvětluje : Tituly označené R vraťte přednostně, jsou rezervované ... !
26.01.2010 Rozšířeno zobrazení statistik vyhledávání a počtu vstupů, lze je zobrazovat za více jak rok dozadu a sčítat celý rok.
17.11.2009 Nová funkce Akvizice umožňuje zobrazení jednoduchého formuláře pro zadání ISBN dokumentu a následně zobrazení všech svazků i objednaných jako podklad pro nové nákupy fondu. Formulář je optimalizovaný pro malé rozměry obrazovek kapesních PC a mobilních telefonů. ( Na adrese WWW katalogu zadejte stránku /isbn.htm )
29.10.2009 Obrázky z multimediálních polí a automatické obálky knih se nově zobrazují vedle katalogizačních lístků vpravo při pomalém serveru www.obalkyknih.cz se na obrázky nečeká, neprodlužuje se lístek, využívá se šířka monitoru. ( pomocí OBRAZKY=IN lze přemístit obrázky (i obálky) dovnitř lístku (jako bývaly), pomocí OBRAZKY=OFF je můžete vypnout )
05.10.2009 Nová jazyková varianta WWW katalogu - polština. ( nově tedy v Lwww.ini může být např. LANG=cze,slo,ger,pol,eng )
14.08.2009 Nová funkce předregistrace dovoluje dosud neregistrovaným čtenářům se zaregistrovat online a využívat aktivní operace v WWW katalogu jako je rezervace dokumentů. ( v Lwww.ini řádka PREDREG=ON nebo PREDREG=položky )
23.06.2009 Není-li vyhledán ani jeden záznam lze volitelně nabídnout čtenáři hledání v dalších jiných katalozích, například v souborném katalogu SKAT nebo v Souborném katalogu ČR. ( Nastavení provádí nová verze sama v tabulce DEFLINKY nový typ WWNE )
21.04.2009 Odkaz "Seznamy a novinky" a může ukazovat i celé části fondu, např. žánrové seznamy AV-médií nebo CD apod. příklad takových seznamů. Pravá polovina "Celé seznamy" se zobrazí, pokud sestavíte přes Katalogizaci Clavius ve Vyhledávání potřebné dotazy a uložíte je jako společné začínající CZE ( pro další jazyky ENG, SLO, GER ), např. "CZE Seznam všech kompaktních disků" ( změna se projeví hned po uložení dotazů, není třeba čekat do zítra po regen )
03.04.2009 Automatická obálka na lístku dokumentu získávaná přímo ze serveru www.obalkyknih.cz na základě ISBN. Po update je nastavena kombinace, kdy pokud existuje lokální obálka v poli X00 použije se tato a jen pokud není, použije se obálka z uvedeného serveru. ( Lze vypnout pomocí 3 parametru: DejURL(,,.t.) ) Výšku automatické obálky lze omezit pomocí AO_VYSKA=číslo ( zadává se v počtu bodů řádkou do Lwww.ini ). Pokud není AO_VYSKA definována, obálky mají svoji nativní výšku danou rozměry obrázku. Řešení příp. chybných obálek najdete zde.
30.03.2009 Volitelně je možné odkazovat na lístku dokumentů na službu Google Books pro zobrazení plných textů knih ( vlastní link je v podobě ISBN, které je podtržené v případě, že existuje plný text ). Zatím funguje zejména pro originály nebo v zahraničí vydané překlady našich autorů. ( v DEFPROCL nový řádek kde v PRIKAZ je funkce Googtext() bez parametrů)
12.03.2009 Volitelně hledá novinky podle svazků, tj. vyhledá i tituly s nově dokoupeným svazkem, ale po zapnutí neumí hledat novinky titulů bez svazků (články), volba je tedy určena převážně pro malé knihovny bez článků. ( Je-li v Lwww.ini řádka NOVINKY=SVAZKY )
20.02.2009 Nově existují barevné motivy pro WWW katalogy knihoven s inspirací ročních období. Více informací včetně ukázek najdete na samostatné stránce.
30.10.2008

Pod statistikou vyhledávání za každý měsíc je nově rozpis počtu vstupů do WWW katalogu a do konta čtenáře v souladu s metodikou statistiky pro rok 2009. Ukázka zde.

17.09.2008 Nově se generují stránky rejstříků např. autorů a témat (kl. slova + PH) jen pro konkrétní druhy fondů či oddělení knihovny, jsou přístupné ze stránek jednoduchého vyhledávání po výběru částí fondu či oddělení. Příklad rejstříku jen hudebního oddělení.
28.08.2008 Nad kombinovaným hledáním autorit je nově k dispozici formulář kalendária umožňující získat snadno seznam pětiletých nebo desetiletých výročí pro nadcházející měsíc a rok. Kalendárium neovlivňuje zadání podmínek dole ve formuláři. Ukázka zde.
07.07.2008 Je možné definovat nový detail záznamu nazvaný webové odkazy (linky) umožňující vyhledání dokumentu v E-shopech nebo v souborných katalozích ( tyto odkazy jsou definovány v definiční tabulce DEFLINKY ). Ukázka zde.
05.06.2008 WWW katalog umožňuje komunikovat s uživatelem čtyřmi jazyky ( vlajky vlevo nahoře ) tj. česky, slovensky, anglicky a německy. Chcete-li jich méně, dejte do Lwww.ini např. LANG=cze,eng. Nelze ale potlačit jazyk katalogizace, ten je zobrazen vždy.
03.06.2008

Pokud se v Informacích o čtenáři zobrazí "půjčeno!" ( s vykřičníkem ) znamená to, že na dokument je další rezervace.

Kde jinde hledat informace : Novinky modulu katalogizace Clavius, Základní popis systému Clavius

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz