Knihovní systém Clavius - licence pro školy

Integrovaný knihovní systém Clavius je univerzální informační systém pro všechny typy knihoven. Je to moderní nástupce osvědčeného staršího systému LANius. Řeší všechny činnosti týkající se evidence, katalogizace a sledování výpůjček všech dokumentů, které se běžně v knihovnách nacházejí. Pro evidenci výpůjček je využitá technologie čárového kódu. Vývoj systému probíhá od roku 1998 na základě tehdy desetiletých zkušeností s automatizací ve veřejných knihovnách. O profesionalitě, kompletnosti a dokonalosti nejlépe svědčí množství spokojených zákazníků, mezi kterými nechybějí ani knihovny škol. V současnosti jde o jeden z nejrozšířenějších knihovních systémů na školách a ve veřejných knihovnách v ČR.

Licence systému pro školy má stejné vlastnosti jako standardní verze systému, ceny jsou uvedené v ceníku u jednotlivých modulů, je plně síťová s neomezeným počtem pracovních stanic a je nastavená pro školní knihovny. Příkladem je evidence třídy, kterou žák/student navštěvuje a nebo zohlednění školního roku ve výpůjčním protokolu. Součástí instalace může být i modul umožňující jednoduché vyhledávání ve fondu knihovny, z kteréhokoli počítače v síti školy. Tento program WWW katalog pracuje na serveru (Windows). Vlastní data jsou skrytá, takže nemůže dojít k jejich poškození. Doporučujeme tento moderní způsob vyhledávání bez nutnosti cokoli instalovat na všechny počítače školy. Můžete ho potom začlenit do intranetu školy nebo i do internetové prezentace školy.

Základní sada včetně WWW katalogu pro dokumenty a sdílené katalogizace: nyní sleva 25% !

Knihovní systém Clavius - licence do 20.000 svazků pro školy
Obsahuje: Katalogizaci knih, map a hudebnin, modul vyhledávání (rešerše), výpůjční protokol a tisk čárového kódu, WWW katalog a sdílená katalogizace (ISHARE)
15 000 Kč
( po slevě )

Základní sada :

Knihovní systém Clavius - licence do 20.000 svazků pro školy
Obsahuje: Katalogizaci knih, map a hudebnin, modul vyhledávání (rešerše), výpůjční protokol a tisk čárového kódu
13 000 Kč 

Rozšiřující nepovinné moduly ( nejsou v ceně základní sady a dají se dokoupit jen bez slevy ) :

Rozšíření o AV-média ( katalogizace LP, CD, kazet, CDROM a DVD )

3 500 Kč

Modul Evidence periodik (seriálů) a brožur

3 500 Kč

Modul Analytický popis článků a ostat. typů dokumentů ( mimo AV a periodika )

3 500 Kč

Modul WWW katalog pro vystavení fondu knihovny ( umožňuje i rezervace )

5 000 Kč

Modul Revize knihovního fondu ( snadno a rychle provede inventuru fondu knihovny )

3 500 Kč

Modul ISHARE Sdílená katalogizace po síti INTERNET

2 000 Kč

Další služby ( nejsou v ceně licence, ale dají se dokoupit ) :

Jednodenní školení max. 3 účastníci školení v Táboře

2 000 Kč

Servisní práce včetně instalace ( bez cestovních nákladů )

800 Kč / hod.

Cena výše uvedené sady v licenci do 50.000 svazků pro školy je 40 000 Kč, kompletní ceník najdete zde.

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Při koupi systému máte možnost si vybrat mezi zasláním instalační sady nebo si objednat instalaci od našich zkušených servisních bodů. Instalační sada obsahuje instalační CD, na kterém se nachází i podrobná elektronická dokumentace a základní návod na instalaci. V případě potřeby je možné si objednat individuální školení. Servisní úkony je možné objednat u servisních bodů za předem dohodnutých podmínek.

Na adrese www.clavius.cz máte možnost stáhnout si demoverzi systému Clavius. Rádi Vám k ní zašleme aktivační klíč e-mailem na základě Vaší e-mail žádosti.

Související informace : Seznam referencí systému Clavius ve školách, E-maily uživatelů školní verze Clavius nebo LANius

LANius s. r. o. - Vývoj a servis integrovaných knihovních systémů
Tomkova 2099, 390 01 Tábor, Česká republika, Telefon: 777 251 715, e-mail: info@lanius.cz


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz