Webové katalogy knihoven - přechod na protokol HTTPS

Doporučení uživatelům knihovních katalogů Clavius a Carmen :

V souvislosti s doporučením Ústřední knihovnické rady z 3.8.2017 a GDPR vás informujeme o možnosti přechodu vašeho webového katalogu Clavius / Carmen na zabezpečený protokol HTTPS. Pokud používáte knihovní systém Tritius máte již webový katalog s protokolem HTTPS automaticky. Pokud na něj hodláte v nejbližším období přejít, zvažte, zda pro starší systém zabezpečení ještě provádět.

Přechod na protokol HTTPS by měl provést váš správce serveru, kde běží webový katalog knihovny. Vzhledem k tomu, že řada knihoven správce serveru nemá nebo on si na změnu netroufá, nabízíme konfiguraci HTTPS na vašem serveru jako placenou službu za následujících předpokladů :

  1) vzdálený přístup s právy administrátora na váš server kde běží webový katalog knihovny
  2) propuštění TCP portu 443 (obvykle) správcem vašich firewallů z internetu na tento server
  3) operační systém minimálně verze Windows 7, 2008 ( starší OS nejsou bezpečné samy o sobě )

Kdo může provést předpoklady 1) a 2) : "ajťák" u vás ( někdo, kdo k vám chodí ). Nebo váš poskytovatel internetu. Většina knihoven má firewall ( často malé zařízení u vstupu internetu - bezpečnostní prvek, aby se k vám nedostal kdokoli kamkoli ) a bod 2) musí nastavit jeho správce, on má právo ho nastavovat, tj. do knihovny propustit HTTPS (TCP 443).

Nabízíme konfiguraci HTTPS na vašem serveru - jde o jednorázovou službu ( např. po změně PC platíte znovu ). Přitom zadáme náš certifikát pro doménu knihovny.net ( ten i DNS nabízíme našim uživatelům zdarma, o heslo volejte ) a zvolíme vám DNS jméno ( např. htyn.knihovny.net ). Tím bude naše služba ověřena. Chcete-li funkčnost pod jinou doménou, sežeňte si pak a zadejte sami do IIS váš certifikát.

Cena jednorázové služby konfigurace HTTPS od nás :

Popis varianty Cena bez DPH Cena s DPH
Klasický WWW katalog nad IIS 2 000 Kč 2 420 Kč
Katalog Carmen ( proxy v IIS ) 4 000 Kč 4 840 Kč
Klasický WWW katalog i Carmen 5 000 Kč 6 050 Kč

Nenabízíme zadání (import) vámi získaného certifikátu ani jeho získání. Při konfiguraci provedeme instalaci našeho certifikátu, ten je platný do srpna 2024 - např. htyn.knihovny.net. Cena zadání nového certifikátu je 1000 Kč + DPH ( dalšího, např. v létě 2024, opět budeme potřebovat přístup ).

Než nám pošlete objednávku, zajistěte splnění předpokladů 1) a 2). Spolu s objednávkou nám pošlete veškeré údaje potřebné pro bod 1), tj. pro přístup a nechte jej několik dnů i nocí funkční. Děkujeme ! Po dokončení napíšeme.

Související informace : Podrobnosti k HTTPS, Dálkový servis, Bezpečnost knihovny na Internetu, SSL certifikáty již jen na 1 rok

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz