Dálkový servis knihovního systému Clavius

  Vzdálený přístup za účelem dálkového servisu je možné využít k efektivnímu a rychlému řešení Vašich případných problémů a požadavků na vylepšení konfigurace knihovního systému Clavius, popř. i k jeho aktualizaci. Jeho technické aspekty je většinou potřeba dohodnout s vaším poskytovatelem Internetu ( nebo IT oddělením vaší organizace ), ti propustí na firewallu potřebné tzv. TCP porty. Doporučujeme též přístup omezit na konkrétní síť, z které přistupujeme ( případně z kterých přistupují vaši další správci ), aktuální IP adresy, z kterých dálkový servis provádíme, Vám sdělíme na požádání.

Možné varianty přístupu, které nabízíme :

1) Terminálový přístup ( protokolem RDP ) na terminálový server ( součást OS Windows 2008/2012/2016 ) nebo vzdálenou plochou ( ve Windows 7, 8, 10 ). Je to nejčastější a většinou nejlepší varianta přístupu, na kterou stačí i velmi pomalá linka, lze provádět kompletní servis instalace knihovního systému na serveru knihovny. Standardní TCP port je 3389. Umíme "bránu VP" ( RD gateway ).

2) SQL spojením ( při správě SQL verze Clavia ) vhodné při složitějším zkoumání dat knihovního systému, běžně ale nelze upravovat soubory uživatele ( hodně lze obejít pomocí FILESYNC ), tj. např. nelze nahrávat nové verze, modifikovat výstupní šablony apod., proto se často používá jen v kombinaci s terminálovým přístupem. Standardní TCP port pro MS SQL Server je 1433, pro MySQL server port TCP 3306.

3) VNC přístup na váš VNC server ( freeware ), toto je nejstarší a nejpomalejší varianta, nicméně máte-li rychlejší linku, je pro servis Clavia vyhovující. Lze provádět opět kompletní správu knihovního systému Clavius tak, jako kdyby jsme byli u konkrétního PC. Standardní TCP port pro VNC bývá 5900.

4) TeamViewer - v knihovně je třeba nahrát a spustit ( nejlépe na serveru ) TeamViewer a nahlásit nám Vaše ID a heslo. Zadejte a pošlete nám trvalé heslo ! Tento přístup nepotřebuje povolení konkrétního portu na firewallu, proto je nejjednodušší jej použít v menší knihovně bez správce nebo pokud správce nedokáže zařídit některý z přístupů výše. Abysme uvedené správcům ušetřili, platíme za 1 relaci ( nemůžeme slíbit okamžité připojení, kanál může být právě někým používán ).

  Před vlastním připojením můžeme v případě nutnosti provést připojení pomocí standardní VPN obsažené ve Windows ( nepoužíváme bránu vaší vzdálené sítě, přistupujeme jen k 1 konkrétnímu subnetu vaší VPN - přistupujeme k vám totiž ze serverů, jejichž ostatní provoz musí být zachován běžnou cestou, nemůžeme veškerý náš odchozí provoz směrovat přes vaší síť ). Žádný jiný SW nyní pro vzdálený přístup ani pro VPN nepoužíváme tj. ani nebudeme u nás instalovat ani používat !

  Přístup stačí zařídit na libovolnou stanici v síti knihovny, často se ale zřizuje přímo na datový server ( tj. souborový nebo SQL server ). Pokud je vzdálený přístup funkční jen občas, např. po povolení obsluhou či správcem, zavolejte nebo napište nám problém až v okamžiku, kdy je přístup povolen. Pokud je povolen jen na konkrétní den, zavolejte nám předem a dohodněte si s námi tento servisní zásah - přístup pak jen nahrazuje osobní návštěvu plánovanou vždy též na konkrétní den. Některé servisní zásahy nelze dělat za provozu knihovny. Proto je nejlépe povolit přístup nastálo např. z našich adres a tyto servisní zásahy pak lze provádět večer resp. když ve vaší knihovně s naším systémem nikdo nepracuje.

  Finanční vyrovnání za dálkový servis : Paušální poplatek za servis knihovního systému ( viz ceník servisu - II. a III. úroveň ) pokrývá i servis řešený vzdáleným přístupem. V servisní úrovni I. není standardně poskytován servis pomocí vzdáleného přístupu.

  Doporučený a naší firmou preferovaný je způsob 1), při něm raději nastavte automatické odhlašování "našeho" účtu pro vzdálený servis ( aby se po případném výpadku spojení programy po čase raději uzavřely ), viz popis připojení poboček terminálem - na konci.

  Co nelze řešit vzdáleným servisem ( nebo to není vhodné ) : Jde o lokální nastavení počítačů, na které přístup nemáme. Teoreticky můžeme lokální nastavení Clavia změnit i pro jiné PC ( Clavius jej ukládá centrálně do databáze ), ale těžko jej vyzkoušíme přesně tak, jak jej budete používat vy na tom jiném PC. Zcela nemožné je nastavit vaší konkrétní techniku, např. skener či tiskárnu u vás. Např. i okraje tisků není možné (vhodné) u vás na dálku měnit, tisky na vaše tiskárny totiž nevyzkoušíme resp. výsledek neuvidíme.

  Co k servisu knihovního systému přímo nepatří ( úkoly správce vaší sítě a PC ) - příklady : Správa veškeré techniky, tj. sítě, serveru a PC, Windows na nich, jejich aktualizace, jiného SW, zabezpečení včetně vytváření síťových účtů ( loginů a hesel ), zálohování, zabezpečení obecně tj. antiviry, firewall, připojení k internetu atd.

  Kdo vám přístup může zřídit : Kdokoli, kdo je u vás na místě, má přístup k vašim počítačům a je schopen nainstalovat jeden z výše uvedených programů příp. propustit potřebný TCP port. Bývá to správce vaší sítě nebo vašeho PC, technik městského úřadu nebo poskytovatele internetu, zkrátka technik na místě. Samozřejmě to můžeme být i my ( některý z našich servisních bodů ), pak ale musíme alespoň 1x přijet k vám přístup zařídit.

Související informace : Aktuální ceník servisu, Bezpečnost připojení k Internetu, Připojení pobočky ON-LINE, FILESYNC, Pro laiky - co je "port"

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz