Doporučené postupy komunikace při řešení problémů


  Spěchá-li problém, vždy nejprve využijte telefonický kontakt na váš servisní bod ( nebo náš hotline ). Též volejte chvíli před vámi zvoleným časem, máme-li něco provést v tento zvolený čas.

  Pokud vám náš servisní pracovník ( dále "servisní bod" ) nezodpověděl dostatečně vaši otázku či nevyřešil váš problém, zeptejte se na autora patřičné části knihovního systému a kontaktujte jej v příslušný den na hotline ( viz Kontakty ). Autoři mohou zodpovědět detailní funkcionalitu příslušného modulu, nikoli však na dálku vyřešit problém s vašimi daty nebo s vaší konfigurací ( bez detailní znalosti a přímého či vzdáleného přístupu toto nelze ).

  Není-li problém akutní a lze-li jej přesně popsat e-mailem nejlépe včetně přesného postupu, jak vzniká, pište svému servisnímu bodu nebo nám na info@lanius.cz ( toto je ideální, máme-li k vám možnost vzdáleného přístupu ). V mailech prosím vždy uvádějte, z které knihovny jste, a nechávejte historii předchozí komunikace ( dejte "Odpovědět", nezačínejte zcela nový mail ), jedná-li se stále o stejnou nebo související věc. Začínáte-li nový e-mail a pokud jste věc již konzultovali např. telefonicky, připište prosím s kým, popř. i problém znovu přesně popište.

  Pokud na komunikaci e-mailem nebo "jinak textově" déle neodpovídáme ( nebo jsme nepotvrdili závěr, např. návštěvu apod. ), ujistěte se telefonicky, zpráva nemusela dorazit ani k nám, nebo naopak naše odpověď k vám.

  Chcete-li objednat servisní návštěvu od vašeho servisního bodu, termín této návštěvy si dohodněte přímo s ním. Pokud by byl váš servisní bod déle nedostupný, telefonickou konzultaci můžete provést s jiným servisním bodem ( třeba se časem rozhodnete pro servis od něj :) nebo s naší hotline.

  Platíte-li svému servisnímu bodu servis paušálem, v případě servisního zásahu od jiného servisního bodu se předem dohodněte na jeho úhradě ( většinou hodinová sazba 1. úrovně servisu, pokud se servisní body mezi sebou nedohodly na vzájemné bezplatné zastupitelnosti, v případě zastoupení vašeho servisního bodu naší firmou počítejte s hodinovou sazbou dle 1.úrovně servisu ). Doporučujeme se proto dopředu informovat u vašeho servisního bodu, kdo je doporučený zástupce.

  Ve věci jakékoli případné stížnosti, kterou se vám nedaří vyřešit s jiným naším pracovníkem, kontaktujte prosím jednatele firmy LANius s.r.o. ( ing. Jiří Šilha, popř. ing. Miloš Novotný ).


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz