Automatické odesílání (před)upomínek, nastavení připomínek konce výp.doby (předupomínek)

Předupomínky lze z Clavia odesílat pouze elektronicky ( tj. mailem i SMSkou, nikoli tisknout ) !
Odesílání e-mailů je podmíněno nákupem a instalací modulu EMVS E-maily MVS a čtenářům.

Pravidelné odesílání upomínek ( to co knihovník ručně dělá přes menu Odesílání-Upomínky ) může správce PC automatizovat :

Předpokládá se pravidelné automatické odesílání, např. plánovačem úloh ve Windows, příkazem např. : clex.exe PREDUP123
( je-li 1.parametr pouze PREDUP, odesílají se jen předupomínky, chcete-li odesílat i upomínky určité výše, připojte jejich čísla ).
Chcete-li odesílat jen za některá oddělení, pak jejich kódy přidejte za mezeru, např. pro D i M : clex.exe PREDUP12345 DM
Doporučujeme odesílání naplánovat 1x denně např. ráno ( v rozumný čas před otevřením knihovny, aby nechodily v noci ).
Pozn. : pokud před nastaveným časem knihovník zvolí menu Odesílání-Upomínky, může je stále odeslat sám ručně
 ( v tomto viditelném režimu se nadále provádí tisky papírových upomínek ale i provádějí případné úpravy textů ! ).
Lze vynechat zavírací dny ( ale nedoporučujeme to, předupomínky pak během delšího uzavření vůbec nemusí přijít ).

Automatické odesílání upomínek se zapíše do logu systému ( menu Systém-Servis dat-Zobraz Log systému ) :

Kde se nastavuje (zapíná) možnost odesílání předpomínek ( čtenářům jsou maily doručeny s předmětem Připomínka ) :

Nastavení provádí správce Clavia ( např. servisní bod ) ve výpůjčním protokolu v okně "Nastavení upomínacích schémat ( tabulka DEFUPS )" vyvolaném z menu Systém-Nastavení-Upomínací schémata - v každém jednotlivém schématu v horní řádce ( pole zvýrazněno červeně ) :

Pozn. : Máte-li definováno více upomínacích schémat ( vlevo v zelené oblasti vidíte více řádek ), nastavte počet dnů v každém požadovaném schématu ( klikněte vlevo na každý řádek, vpravo nahoře vidíte, jakých kategorií dokumentů se týká ).

Kde jinde hledat informace : Plánovač úloh ve Windows, Vytváření a odesílání e-mailů, Odesílání SMS z Clavia, Vyžádání vrácení výpůjček

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz